บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีความจำเป็นต่อธุรกิจหลายประเภท การตรวจก่อนเข้าทำงานจะสามารถคัดกรองผู้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจหาสารเสพติด และผู้ที่อาจเป็นภาหะของโรคที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายภายในสถานที่ทำงาน เช่นโรคไวรัสตับอักเสบ วัณโรค

โปรแกรมการตรวจของบริษัทแต่ละที่จะแตกต่างกันตามลักษณะงาน และหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้รับบริการสามารถเลือกรายการตรวจได้ตามต้องการ

รายการที่แนะนำ

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

การตรวจเลือด เพื่อวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง วัดระดับไขมัน เป็นต้น

การตรวจปัสสาวะ เพื่อวัดระดับสารต่างๆ เช่น ครีเอทีน

บริการตรวจร่างกาย

ตรวจความผิดปกติของร่างกายโดยแพทย์ผู้ชำนาญ ซักประวัติการเจ็บป่วย

ตรวจความผิดปกติของการมองเห็น ตรวจหู ปอด

บริการตรวจโรคและสารเสพติด

ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ, วัณโรค

ตรวจหาแอมเฟตามีน

บริการเอกซเรย์ปอด

ตรวจสุขภาพปอดด้วยการเอกซเรย์