บริการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานในองค์กรณ์ นอกจากจะช่วยคัดกรองพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีประโยชน์กับพนักงานโดยตรง โดยที่พนักงานที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาสุขภาพสามารถเฝ้าระวัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้น อีกทั้งการตรวจพบข้อบ่งชี้ต่างๆ ของการเกิดโรค สามารถนำผลที่ได้ไปตรวจเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุหรือรักษาได้อย่างทันท่วงที

การบริการของบริษัทศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ สามารถรองรับได้ทั้งการตรวจในสถานที่ประกอบการของทางบริษัทหรือ ณ สถานประกอบการณ์ของทางผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการตรวจนอกสถานที่ เรามีหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมด้วยบุคลกรที่มีประสบการณ์ในการจัดเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะอย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยรถดิจิตอลเอกซเรย์พร้อมให้บริการตามสถานประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้าในการจัดการผู้รับการตรวจ

ในกรณีที่สถานประกอบการของลูกค้าไม่สะดวกในการรองรับ ทางบริษัทได้จัดห้องตรวจและอุปกรณ์การตรวจต่างๆ ไว้พร้อมรองรับผู้มารับบริการได้เป็นจำนวนมาก

chk1
chk2
chk3

รายการตรวจทั่วไปที่แนะนำ

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

การตรวจเลือด เพื่อวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง วัดระดับไขมัน เป็นต้น

การตรวจปัสสาวะ เพื่อวัดระดับสารต่างๆ เช่น ครีเอทีน

บริการตรวจอาชีวอนามัย

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การวัดระดับการได้ยิน

การตรวจการมองเห็น การตรวจสอบสรรมถนะกล้ามเนื้อ การตรวจคลื่นหัวใจ

บริการคัดกรองโรคและตรวจสอบภูมิคุ้มกันโรค

ตรวจไวรัสตับอักเสบ (เอ, บี, ซี) ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีและซี ตรวจโรคเอดส์และซิฟิลิส

บริการตรวจปัจจัยเสี่ยงและหาสารเสพติด

ตรวจหาสารพิษจากโลหะหนักในร่างกาย เช่น ตะกั่ว ปรอท

ตรวจหาสารพิษจากสารระเหย เช่น เบนซีน โทลูอีน

ตรวจหาแอมเฟตามีน

รายการตรวจพิเศษ

บริการตรวจฮอร์โมนที่สำคัญ

ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน, ฮอร์โมนความเครียด, อินซูลิน

บริการตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
ตรวจ HbA1c
บริการตรวจระดับวิตามิน

ตรวจ วิตามิน B12, โฟเลต ,วิตามิน D

บริการตรวจโรคผิดปกติ

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง, โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่าย, ภาวะอักเสบทั่วร่างกายและหลอดเลือดหัวใจ

รายการตรวจพิเศษ

ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen and Progesterone)

ภาวะเอสโตรเจนเกิน เป็นความไม่สมุลในร่างกาย จะพบอาการคือ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หิวบ่อย ปวดหัวไมเกรน อารมณแปรปรวน นอนหลับยาก หากปล่อยเป้นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดเนื้องอกถุงน้ำที่เต้านม มดลูก หรือรังไข่ได้

ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test)

ไทรอยด์ฮอร์โมน ทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์ต่างๆ ให้เกิดการเผาผลาญและใช้พลังงาน

แนะนำการตรวจ Free T4 และ TSH

ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
มีหน้าที่สำคัญคือกระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นชาย ในภาวะเทสเตอดรนต่ำ เป็นสาเหตุของอาการต่างๆ เช่น ความต้องการทางเพศลดลง
ตรวจฮอร์โมนความเครียด (Cortisol)
คอร์ติซอลคือฮอร์โมนความเครียดที่หลั่งออกมาจากต่อมหมวกไต โดยจะหลั่งมากที่สุดในตอนเช้า การตรวจนี้ควรเก็บตัวอย่างเลือดก่อน 9.00น.
ตรวจฮอร์โมนชะลอวัย (DHEAs)
อร์โมน DHEAs นำมาใช้ในการวัดระดับความชรา ซึ่งเป็นการวัดระกับความเสื่อมถอยของเซลล์
ตรวจระดับวิตามิน บี12 และโฟเลต (B12 and Folate)

วิตามิน B12 และกระโฟลิก (โฟเลต)  เป็นวิตามินที่สำคัญในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ รวมถึงสร้างสารพันธุกรรม การตรวจเพื่อหาสาเหตุของโรคและภาวะต่างๆ เช่นโลหิตจาง โรคตับเรื้อรัง ภาวะขาดสารอาหาร

ตรวจระดับวิตามิน ดี2 และ ดี3 (25-OH Vitamin D2 and Vitamin D3)

วิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งมีความจำเป็นในการสร้างสวลกระดูก และป้องกันโรคกระดูกพรุน และช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ปอด และสมอง

ตรวจระดับแคลเซียม (Calcium)

แคลเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญชนิดหนึ่งของร่างกาย โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการสร้างกระดูกและฟัน  อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในเลือดเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ อาการแคลเซียมต่ำ เช่น กล้ามเนื้อเป็นตระคริว กล้ามเนื้อกระตุก แต่เมื่อมีแคลเซียมสูงจะมีอาการ เช่น อ่อนแรง เบื่ออาหาร ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย

ตรวจระดับธาตุเหล็ก (Ferritin)

เฟอร์ริติน คือ โปรตีนคือโปรตีนในเซลล์ทั่วไปที่ถูกธาตุเหล็กฝังตัวจับติดภายในเนื้อเยื่อต่างๆ การตรวจหาเฟอร์ราตินเทียบเท่าการหาธาตุเหล็กในเลือด ฉะนั้นกรณีที่เฟอร์ริตินมีค่าต่ำจะตีความได้ว่าเป็นโรคโลหิตจาง นอกจากนี้ ค่าที่ได้ยังสามารถตรวจหาสัญญานบ่งชี้มะเร็ง แต่การตรวจนี้แตกต่างจากการตรวจระดับเหล็กในร่างกาย

ตรวจระดับอินซูลิน (Insulin)

อินซูลินเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่สร้างจากตับอ่อน ทำหน้าที่กระตุ้นหวัยวะต่างๆ ให้นำพลังงานจากอาหารไปใช้ และ เก็บพลังงานส่วนเกินไว้ในไขมัน ภาวะดื้ออินซูลิน เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ไขมัน เซลล์ตับจะไม่ตอบสนองได้อย่างที่ควร ทำให้ร่างกายต้องผลิตอินซูลินมากขึ้น ซึ่งก็คือโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ตรวจหาสารภูมิแพ้ 45 อย่าง (Allergy Profiles 45 allergens)

เป็นการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้จำเพาะต่อกลุ่มสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอาหาร สามารถตรวจจับได้ทั้งเด็กโดและผู้ใหญ่ มากถึง 45 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อม 22 ชนิดเช่น ไรฝุ่น แมว และเป็นกลุ่มอาหาร 23 ชนิด

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor Marker)

ในภาวะที่เซลล์ในร่างกายเกิดความผิดปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง เซลล์นั้นจะสร้างสารอื่นๆ ที่ไม่เหมือนเซลล์ปกติ สารจำพวกนี้สามารถพบได้ในกระแสเลือดหรือสารคัดหลั่งอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งสารพวกนี้ถูกเรียกว่า Tumor Marker หรือสารบ่งชี้มะเร็ง แต่การตรวจพบสารนี้ไม่สามารถระบุอวัยวะที่เป็นมะเร็งได้หรือจะเป็นมะเร็ง ต้องตรวจร่วมกับการตรวจอื่นๆ  และการตรวจนี้จำเป็นต้องตรวจหลายครั้ง เพื่อดูระดับค่าว่ามีแนวน้มเพื่มขึ้นหรือลดลง Tumor Marker ที่ตรวจได้มี AFP, CEA, PSA, CA125, CA15-3 และ CA19-9

ตรวจอาการเส้นเลือดแดงแข็ง(Hemocysteine)

Homocysteine คือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายจากการเผาผลาญสารอาหาร ในภาวะที่ค่าสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เลือดแข็งตัว นำไปสู่โรคความดันสูง โรคหัวใจ อัมพาต

ตรวจภาวะอักเสบทั่วร่างกายและโรคหลอดเลือดหัวใจ (hsCRP)

ตรวจเพื่อหาค่าความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดยตรวจจากระดับโปรตีนชื่อ C-Reactive Protein ซึ่งเป็นโปรตีนในเลือด หากเซลล์อักเสบอย่างต่อเนื่อง โปรตีนนี้ก็จะสูงตาม

ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Marker)

กระบวนการสลายและสร้างกระดูกที่สมดุลกัน เป็นส่วนสำคัญของกระดูกที่แข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อมีภาวะที่กระบวนการสลายมีมากกว่าการสร้าง เรียกว่าภาวะกระดูกพรุน