บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ตรวจ RT-PCR

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR เป็นการตรวจที่แม่นยำที่สุด จะทราบผลภายใน 24 ชม.

การเก็บตัวอย่างจะทำด้วยวิธีการ Swab ซึ่งเป็นการเก็บเชื้อจากโพรงจมูก

ทางบริษัทศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการณ์ของโรงพยาบาล ภัทร ธนบุรี ในนาม บริษัท ภัทร แล็ป จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองการจากการมวิทยศาสตร์การแพทย์

(ตรวจสอบได้ที่นี่ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19)

ตรวจเชื้อไวรัส (Antigen)

ตรวจจากชุดตรวจ โดยจะตรวจจากสารคัดหลั่ง สามารถทราบผลได้ภายใน 15 นาที

การเก็บตัวอย่างจะทำด้วยวิธีการ Swab ซึ่งเป็นการเก็บเชื้อจากโพรงจมูก

แต่วิธีการนี้ จะตรวจผลเป็นบวกเมื่อผู้ตรวจรับเชื้อมาแล้ว 5 วัน เป็นอย่างน้อย หรือในบางรายอาจมากถึง 14 วัน

ตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody)

การตรวจด้วยชุดตรวจเฉพาะ โดยจะหยดเลือดลงบนชุดตรวจ สามารถทราบผลภายใน 15 นาที

การตรวจนี้มักจะตรวจพบเมื่อผู้ตรวจได้รับเชื้อมาแล้ว และกำลังจะหายป่วย หรือ หายป่วยแล้ว