บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ตรวจ RT-PCR (Real-Time PCR)

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR เป็นการตรวจที่แม่นยำที่สุด จะทราบผลภายใน 24 ชม.

การเก็บตัวอย่างจะทำด้วยวิธีการ Swab ซึ่งเป็นการเก็บเชื้อจากโพรงจมูก

ทางบริษัทศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการณ์ของโรงพยาบาล ภัทร ธนบุรี ในนาม บริษัท ภัทร แล็ป จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองการจากกรมวิทยศาสตร์การแพทย์

( ตรวจสอบได้ที่นี่ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19 )

ตรวจเชื้อไวรัส (Antigen)

ตรวจจากชุดตรวจ โดยจะตรวจจากสารคัดหลั่ง สามารถทราบผลได้ภายใน 15 นาที

การเก็บตัวอย่างจะทำด้วยวิธีการ Swab ซึ่งเป็นการเก็บเชื้อจากโพรงจมูก

แต่วิธีการนี้ จะตรวจผลเป็นบวกเมื่อผู้ตรวจรับเชื้อมาแล้ว 5 วัน เป็นอย่างน้อย หรือในบางรายอาจมากถึง 14 วัน