บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ตรวจ RT-PCR

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR เป็นการตรวจที่แม่นยำที่สุด จะทราบผลภายใน 24 ชม.

ตรวจเชื้อไวรัส (Antigen)

ตรวจชุดตรวจ โดยจะตรวจจากสารคัดหลั่ง สามารถทราบผลได้ภายใน 15 นาที

แต่วิธีการนี้ จะตรวจผลเป็นบวกเมื่อผู้ตรวจรับเชื้อมาแล้ว 5 วัน เป็นอย่างน้อย หรือในบางรายอาจมากถึง 14 วัน

ตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody)

การตรวจด้วยชุดตรวจเฉพาะ โดยจะหยดเลือดลงบนชุดตรวจ สามารถทราบผลภายใน 15 นาที

การตรวจนี้มักจะตรวจพบเมื่อผู้ตรวจได้รับเชื้อมาแล้ว และกำลังจะหายป่วย หรือ หายป่วยแล้ว