บริการตรวจโควิด-19 สำหรับบุคคลทั่วไป

บริษัทศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ ร่วมกับบริษัทภัทร แล็ป จำกัด (ห้องปฏิบัติการณ์ที่ให้บริการโรงพยาบาลภัทร ธนบุรี) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงได้จัดตั้งหน่วยให้บริการตรวจโควิด-19 สำหรับบุคคลทั่วไป

วิธีการตรวจของเรามี 2 วิธี

  1. การตรวจด้วยชุดตรวจเร่งด่วน Antigen Rapid Test ซึ่งจะสามารถรู้ผลภายใน 15 นาที ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีในด้านความรวดเร็ว สามารถคัดกรองผู้ป่วยเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น
  2. วิธี RT-PCR (real time polymerase chain reaction) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชื้อในห้องปฏิบัติการณ์ เป็นการยืนยันผลเชื้อที่ถูกต้องที่สุด ตรวจสอบการรับรองของห้องปฏิบัติการณ์ ชื่อ บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาล ภัทร ธนบุรี) ได้ที่ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/

แต่ทั้งนี้ ทางศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพรับผิดชอบเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิดเท่านั้น ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบในการหาโรงพยาบาลให้ได้

บริษัทศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ จัดตั้งสถานที่ตรวจโควิดตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 ภายในซอย 30 โดยจุดตรวจตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากซอยพระราม 2 ซอย 30

สถานตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 2 ซอย 30